Naše služby poskytujeme bezplatne

SCŠPP Jablonov

O SCŠPP

Súkromné poradenské centrá majú od 1. 9. 2010 rovnaké kompetencie, ako štátne poradenské centrá. Naše centrum je zaradené v sieti škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia MŠ SR zo dňa 6. 7. 2012 a svoju činnosť začalo vykonávať od 1. 9. 2013.

Poskytujeme a zabezpečujeme

- komplexnú psychologickú a špeciálno-pedagogickú činnosť,
- diagnostickú,
- preventívnu,
- poradenskú,
- metodickú,
- poradenstvo pre rodičov,
- intervencie deťom so zdravotným postihnutím,
- intervencie deťom s vývinovými poruchami učenia,
- intervencie deťom s poruchami aktivity a pozornosti.

2013
SME TU PRE VÁS OD ROKU
8
PROFESIONÁLNYCH ZAMESTNANCOV